Beleid

Steven Kennis: “Midden de mensen de oplossingen aanreiken”

Wie is Steven Kennis, en wat drijft hem? Enkele basisvragen aan de Vicepremier en minister van Begroting en Consumentenzaken

Wat beschouwt u als uw grootste politieke verwezenlijking sinds uw aantreden als regeringslid? Waarom?

Het is een sterk sociaal jaar geweest, met heel veel goede beslissingen voor de mensen: verhoging van de minimumlonen en laagste pensioenen, beginnersbanen voor jongeren, het sociale akkoord met de non-profitsector…

En uiteraard niet te vergeten: het ambitieuze Lenteplan, waarin we onze tax shift richting meer rechtvaardige fiscaliteit hebben kunnen vastleggen. En zo denk ik ook dat we de sterkste schouders meer lasten geven, waarmee we de meest kwetsbare groepen onze volle aandacht geven. Dat is des te belangrijker in deze tijden.

Waar stuitte u op de meeste tegenkanting? Welke was de hardst te kraken noot? Waarom?

Een minister van Begroting stuit per definitie vaak op tegenkanting: hij moet de constante afweging maken of hij de knip op de portemonnee licht of hem net strak houdt.

Wat ging gemakkelijker dan u had verwacht?

Voor ons staat de realisatie van belangrijke sociale eisen die ze aan haar kiezers heeft beloofd centraal. Wij gaan steeds op zoek naar meer rechtvaardigheid. Die beloften werden in het regeerakkoord ook overgenomen. En alhoewel dat normaal is, stel ik toch vast dat de gemaakte afspraken effectief worden nagekomen. De gezonde vormen van twijfel die je daarover kan hebben, zijn veel vlugger verdwenen dan verwacht. Dat is zonder meer heel belangrijk en positief geweest.

Wat zou u, achteraf beschouwd, anders hebben aangepakt? Waarom?

Hoewel ik daar voorlopig geen klachten over heb, lijkt het mij altijd nuttig een evaluatie te maken voor zichzelf. Een SWOT als het ware: je eigen sterktes, zwaktes, mogelijkheden en bedreigingen tegen het licht houden.

Wat was uw grootste ontgoocheling of verrassing het voorbije jaar, en waarom?

Mijn grootste ontgoocheling is ongetwijfeld dat de politici, in de ondertussen jaarlijkse traditionele voetbalwedstrijd tegen de pers, de duimen hebben moeten leggen. Dit kan echt niet langer, hier moeten we ingrijpen!

Ernstiger zou ik willen zeggen dat het aangenaam is te werken aan goeie dingen voor de mensen, en niet constant in de clinch te moeten gaan met collega’s. Als Vicepremier zorg ik ervoor dat de verstandhoudingen binnen de coalitie optimaal blijven. Dat is toch een verademing.

Wat veranderde het meest aan uw leven, sinds u zitting heeft in de regering?

Zitting of geen zitting, mijn werkdag blijft even chaotisch en overvol. De grootste verandering met vroeger is dat ik steeds de begrotingsminister moest trachten te overtuigen van de noodzaak om centen bij te krijgen. Nu is dat net andersom. Maar dat is wel een goede leerschool geweest; zo leer je de trucs van de foor. Dat komt me heel goed van pas. Ervaring maakt een mens rijper en rijker.

Met welke collega kan u het best opschieten? Met wie het slechtst? 

Dat hangt van dossier tot dossier af. Het is niet omdat het eens scheef zit over een specifiek punt, dat je de collega meteen afschrijft. Ach, het is gewoon zoals voor iedere mens op de werkvloer: met de ene lukt het beter dan met de andere. En dat laat je toch ook niet weten via het prikbord van de refter of — om het eigentijdser te zeggen — via een tweet?

Stevens agenda

Woensdag 26 oktober

21u10
Aflevering 1: De sacoche van Angela Merkel

Woensdag 2 november

21u10
Aflevering 2: Vraaghetaanministerkennis.be

Woensdag 9 november

21u10
Aflevering 3: Zij zegenden ons met hun moed

Woensdag 16 november

21u10
Aflevering 4: De collectieve samenwerking van een minderwaardigheidscomplex

Woensdag 23 november

21u10
Aflevering 5: Het paard van Waregem

Woensdag 30 november

21u10
Aflevering 6: Met mijn ogen toe